De Algemene Ledenvergadering is verplaatst naar 11 november 2020. 
Nadere informatie volgt via de mail.

Tijdens deze vergadering zullen wij het afgelopen jaar doornemen. Hierbij bespreken we de activiteiten die hebben plaatsgevonden en ook het financiële jaarverslag wordt doorgenomen. Belangrijke besluiten worden voorgelegd. Bij een meerderheid van stemmen wordt dit besluit aangenomen. Ook is er jaarlijks een bestuursverkiezing. Hierbij treden leden af en kunnen herkozen worden of treden er nieuwe bestuursleden toe.

Daarnaast maken we de activiteiten bekend voor het komende jaar.

Voor wie: Voor alle leden van de Buurtvereniging
Waar: Online
Wanneer: 11 november