Vanwege de Corona virus hopen wij de Algemene Ldenvergadering op een later moment in het jaar te laten plaatsvinden.

 

Later dit jaar houden wij jaarlijks de ledenvergadering. Tijdens deze vergadering zullen wij het afgelopen jaar doornemen. Hierbij bespreken we de activiteiten die hebben plaatsgevonden en ook het financiële jaarverslag wordt doorgenomen. Belangrijke besluiten worden voorgelegd. Bij een meerderheid van stemmen wordt dit besluit aangenomen. Ook is er jaarlijks een bestuursverkiezing. Hierbij treden leden af en kunnen herkozen worden of treden er nieuwe bestuursleden toe.

Daarnaast maken we de activiteiten bekend voor het komende jaar.

Voor wie: Voor alle leden van de Buurtvereniging
Waar: Dienstencentrum “De Tulp”
Wanneer: Nader te bepalen